logotype
image1 image2 image3 image3

 

 

 

 

               ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน เข้าสู่ DfitT Studio พื้นที่ แห่งความสุข สนุกสนาน กับมิติใหม่ของการออกกำลังกาย

และที่นี่ คือ "ความต่าง" ที่คุณจะได้รับเมื่อ เข้ามาใช้บริการของเรา..การออกกำลังกายใช้เวลาเพียงน้อยนิด

แต่ได้ "ผลลัพธ์" ที่ น่าทึ่ง  

DfitT Studio เกิดขึ้นจาก การที่เราทั้งสองคน (โค้ช นพ/ครู ตวง) มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าต้องการนำประสบการณ์ทางด้านฟิตเนสกว่า 10 ปี นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกคน และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในมุมกว้างจึงเกิดเป็น DfitT studio ขึ้นมา โดย เราต้องการเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพที่เล็งเห็นผลจากการฝึกเป็นสิ่งสำคัญ ต้องการความหลากหลายในการฝึก ซึ่งมีความจำเป็นในการมีสุขภาพ รวมถึงรูปร่างที่ดี ต้องการความเป็นส่วนตัว หลีกหนีความวุ่นวาย ซึ่งต้องพบอยู่ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

DfitT studio มีอุปกรณ์หลากหลายซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานสำหรับทุกๆคนและในทุกๆเป้าหมายในการฝึก อาทิเช่น free weight/Functional & movement zone/sport conditioning และอุปกรณ์การฝึก Pilates

นอกเหนือจากความหลากหลายทางด้านอุปกรณ์ ประสบการณ์จากการฝึกฝนทั้งกับตนเอง และฝึกให้กับผู้รักสุขภาพซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนนั้นเป็นส่ิงที่เราต้องการนำมาแบ่งปันให้กับผู้รักสุขภาพทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้ามาร่วมฝึก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็
นในด้านการมีสุขภาพที่ดีกับพวกเรา DfitT-Studio             

DfitT การ ฟิตในรูปแบบดีๆ
D = ดี
Frequency = ความถี่ในการฝึก
Intensity = ความหนักในการฝึก
Type = ชนิดของการฝึก
Time = ระยะเวลาขณะฝึก
หากเราสามารถรวมเอาความสำคั
ญในแต่ละหัวข้อมาใช้ให้เหมาะสม
ทุกคนก็จะได้รับ ความฟิตที่ดี 
DfitT Studio ของเรามีการให้บริการที่รอบด้าน ครอบคลุมทุกๆความต้องการของท่าน..อาทิเช่น

  • บริการครูฝึกส่วนบุคคล
  • พิลาทิส
  • บริการด้านการออกกำลังสำหรับเด็กและเยาวชน
  • บริการการฝึกเพื่อเพิ่มและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา

เชิญสัมผัส และทดลองได้ด้วยตัวคุณเองแล้ว วันนี้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าบริการ

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates